Werk-/loopbaancoaching/outplacement

Transitie:

Waarom:

Werk is een groot onderdeel van het leven. Belangrijk daarbij is dat het werk je energie en voldoening geeft. Dit heeft meteen effect op je persoonlijke leven.
Er kunnen allerlei redenen zijn om een coachingstraject te volgen. De aanleiding kan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling liggen, maar het kan ook onverwacht of ongewild zijn, als gevolg van stress, ziekte, een conflict, een reorganisatie of faillissement. Of je een volgende stap in je carrière wilt maken of als je wilt weten welke baan het beste bij je past. Wat soms onmogelijk lijkt mogelijk maken.

Opbouw van het traject

Afhankelijk van de vraag en de persoonlijke situatie zal het traject en de sessies worden afgestemd op de persoon. Vaak wordt gewerkt vanuit Verleden – Heden – Toekomst. Vanuit verleden en toekomst wordt steeds de verbinding gelegd naar het heden en de loopbaanvraag die centraal staat. Er wordt gewerkt met zowel schriftelijke als ook met diverse creatieve (thuis)opdrachten.

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat het antwoord op de loopbaanvraag in jezelf te vinden is. Van binnenuit bepaal je (opnieuw) richting en doel. Deze innerlijke oriëntatie levert het (zelf)vertrouwen en enthousiasme op die nodig zijn bij het vinden van een nieuwe baan of het inzetten van een nieuwe koers. En het voorkomt dat je snel weer tegen (dezelfde) loopbaanvragen aanloopt. De bereidheid om naar jezelf en naar je levensloop te kijken is essentieel. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor de jouw gewenste stappen. De coach stelt vragen, stimuleert en motiveert en houdt een spiegel voor.
Ieder traject is uniek en dat geldt ook voor het resultaat wat mede afhankelijk is van de situatie, de vraag en jouw inzet. Aan het eind van het traject wordt er een persoonlijk actieplan gemaakt.

Is er behoefte aan coaching bij het realiseren van het actieplan dan is het mogelijk een aantal sessies toe te voegen. Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag.

Een blik naar binnen, vergroot je blik naar buiten.

Outplacement:

Bij een reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict of bij het vastlopen in de carrière, kan outplacement ondersteunen in het zoeken naar en vinden van een passende externe werkkring. Wie onvrijwillig moet vertrekken krijgt vaak de mogelijkheid te kiezen tussen een geldbedrag en/of outplacement. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld. Kijk echter eerst goed naar de arbeidsmarkt en arbeidsverleden, voordat een beslissing wordt genomen. Wees realistisch. Praat er eens over met anderen. Emoties kunnen een beslissing vertroebelen.

Transitie

Als eerste zal er gekeken worden of het noodzakelijk is om “goed afscheid” te nemen van de huidige werkgever. Het verlies van een baan is niet je eigen keuze en ieder persoon beleeft het verlies op een andere manier. ZELFWIJSZER vindt dat het “goed afscheid” nemen, belangrijk is voor de verwerking. Woede, verdriet, vertwijfeling of het onrecht wat in jouw ogen is aangedaan een plekje geven, voordat je verder kunt.

Traject Werk-/Loopbaancoaching

De tweede fase is gelijk aan de informatie hierboven.
Het wordt qua inhoud afgestemd op jouw situatie en jouw vraag.
Het persoonlijk actieplan zal mede gebruikt worden voor de derde fase.

Baanverwerving

Dit traject zal worden aangevuld met een traject baanverwerving, derde fase, om het uiteindelijke doel; het vinden van een nieuwe passende externe functie te realiseren.

Wat zit er in de derde fase baanverwerving:

  • Hoe en waar gericht vacatures zoeken,
  • Hoe te solliciteren, maken van een brief, opstellen cv met jouw onderscheidende elementen,
  • Begeleiding in gespreksvoering,
  • Zelfpresentatie,
  • Netwerken bestaand en nieuw,
  • Telefoonscripts schrijven.

Om de 3 a 4 weken consulten.

Duur:

De duur is mede afhankelijk van de periode genoemd in het sociaal plan, t/m externe plaatsing of zoals overeengekomen in een VSO met de werkgever. TIP: Laat de overeengekomen bruto outplacementvergoeding in een VSO, door de werkgever betalen zodat er geen dubbele belasting (inkomen en BTW) betaald gaat worden.
Er worden op verzoek 1 of 2 rapportages naar de werkgever gestuurd afhankelijk van de duur van het traject.
In de rapportage wordt alleen procesmatige informatie opgenomen, geen inhoudelijke informatie.

Dalen zijn er voor om van de ene berg naar de andere berg te komen.