Counselling/Psychosociale therapie

Kortdurende oplossingsgerichte, soms diepgaande psychische hulpverlening voor mensen met een gezonde stabiele basis, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende methodieken. Bij ongemakkelijke, pijnlijke, frustrerende of ongewenste situaties. Klachten als hoofdpijn, ontevreden gevoel, piekeren, terugkerende patronen, stress, burnout, spanningsklachten, bore-out, boosheid, motivatieproblemen, onzekerheid, lusteloosheid, faalangst, vermoeidheid.

Oplossingsgericht, evt. inzet van creatieve werkvormen, altijd maatwerk, NLP, visualisaties, systemisch werken, innerlijk kindwerk, biografisch werken, natuur/wandelcoaching, EFT.

Bij Burnout, Bore-out en Stress: Inzicht in klachten, oorzaken en manieren die bij de persoon passen om hiermee om te gaan. Zie ook kopje Burnout en stress.

Gewerkt wordt aan huidige situatie en aan de gewenste situatie, aan gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag om weer grip te krijgen op de situatie en de omgeving.

De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder beroepsgeheim. Wanneer het traject vergoed wordt door de werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken zonder uitdrukkelijke toestemming.