Vertrouwenspersoon

Als erkend en geregistreerd Vertrouwenspersoon (LVV), ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties, kan ik een waardevolle aanvulling zijn binnen uw organisatie om een sociaal veilig werkklimaat en een prettige werksfeer te bewerkstelligen. Tevreden medewerkers die zich veilig voelen in een omgeving, vrij van ongewenst gedrag, zijn veelal gemotiveerd, betrokken en presteren beter.

De cijfers liegen er niet om: naar verwachting krijgt 16% van de Nederlanders te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer.

Extern Vertrouwenspersoon.

Bij een extern Vertrouwenpersoon hebben medewerkers het gevoel dat ze echt onafhankelijk en vertrouwelijk hun verhaal kwijt kunnen. Naast een intern Vertrouwenspersoon is een extern Vertrouwenspersoon daarom aan te bevelen.  Medewerkers kunnen zelf kiezen met wie ze in gesprek gaan, wat drempelverlagend kan werken. Daarnaast kan een extern Vertrouwenspersoon aan te bevelen zijn, vanwege het ontstaan van belangenverstrengeling tussen de rol van intern Vertrouwenspersoon en zijn/haar andere functie binnen de organisatie.

Geef een stem aan iemands verhaal. De Arbowet schrijft organisaties voor adequaat beleid te voeren en zorg te dragen voor een veilige werkomgeving (PSA).

  • Staat zowel profit, non profit als sportverenigingen bij in diverse situaties.
  • Zorgt voor een betrouwbare, vertrouwelijke en veilige opvang, een luisterend oor, zonder oordeel.
  • Kan goed structureren en analyseren. Gaat samen met de persoon op zoek naar oplossingen en geeft advies over mogelijkheden.
  • Maatwerk.
  • Zorgvuldige begeleiding, ondersteuning en afhandeling van meldingen en klachten.
  • Nazorg, afhankelijk van de situatie. Voor persoon en organisatie.
  • Geeft informatie ter ondersteuning aan de organisatie
  • Zorgt voor verplicht (geanonimiseerd) jaarverslag

Tarieven:

op aanvraag.