algemene informatie

Tarieven

Zelfwijszer levert maatwerk. Met de Cliënt en met de werkgever worden afspraken gemaakt, over het aantal sessies en over het tarief. Speciaal tarief igv minimum inkomen of financiële beperking.
Tarieven voor Particulieren en werkgevers zijn verschillend.
Voor Counselling en Therapie zijn de tarieven vrijgesteld van BTW.

Particuliere tarieven:

Coaching

Intake 1 uur gratis, na 1 uur tarief Coaching.
Sessie 1 – 1.50 uur € 80,00 per uur excl. BTW
Telefonisch/e-coaching € 20,00 per 15 minuten

Counselling/Psychosociale Therapie

intake 1 uur gratis, daarna tarief Counselling/Psychosociale Therapie
Consult 1 -1.50 uur € 95,00 BTW vrijgesteld
Telefonisch € 20,00 per 15 minuten

Training

Op aanvraag.

Zakelijke tarieven

Op aanvraag.

Locatie

Praktijk te Driebergen.
Landelijk is Zelfwijszer lid van Het Coachhuis. (kosten van de lage huur worden doorberekend). Of indien van toegevoegde waarde op locatie bij de werkgever.
Reiskosten € 0,25 per kilometer.

Vergoeding

Coaching : In principe geen vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekeraar. Via de Belastingdienst is belastingaftrek onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
Regelmatig wordt coaching vergoed door de werkgever. Ga hiervoor zelf in overleg met uw werkgever.

Counselling/Psychosociale Therapie: De meeste zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) vanuit het aanvullend pakket. De hoogte is per zorgverzekeraar verschillend.
Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk op www.zorgwijzer.nl
Ook werkgevers vergoeden Counselling en Therapie. Vaak is hier sprake van een combinatie. Een werkgerelateerde vraag met onderliggende problematiek die de groei belemmert.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Zelfwijszer, worden uitgereikt aan de Cliënt en indien van toepassing aan de werkgever. Zelfwijszer ontvangt deze ondertekend retour voor aanvang van de eerste afspraak.

Counsellingsovereenkomst

Deze wordt uitgereikt aan de Cliënt. Zelfwijszer ontvangt deze ondertekend retour voor aanvang van de eerste afspraak.

Klachtenreglement

Klachtenreglementen van de NOLOC, ABvC, en SCAG zijn in te zien in de informatiemap in de praktijk of op te vragen bij Zelfwijszer.

Privacyverklaring

Zelfwijszer hanteert een privacyverklaring. Deze wordt uitgereikt aan de cliënt.

Opleidingen

HBO Psycho Sociale Basiskennis (PSBK) Cpion en Plato erkend – Energieschool
www.energieschool.nl

HBO Medische Basiskennis (MBK) Cpion en Plato erkend – Energieschool
www.energieschool.nl

EMDR – BGL&Partners
www.bgl.nl

Post-HBO Integratieve Psychotherapie – BGL&Partners
www.bgl.nl

Post-HBO Counselling met Verbeeldingskracht – BGL&Partners
www.bgl.nl

Intuïtief Coachen – IMC Mensontwikkeling
www.mensontwikkeling

Flow-Wolff
Leergang Stress en Burn-out – Licentie

Post-HBO Loopbaan- & Mobiliteitsadviseur – Adviesbureau Hoogendijk.
www.hoogendijk.nl (nu www.vistanova.nl)

Links

Beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en jobcoaches
(Erkend Loopbaanprofessional)
www.noloc.nl

Algemene beroepsvereniging voor Counsellors
Registercounsellor.
www.abvc.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
www.rbcz.nu

Register Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
www.scag.nl

Stichting Begeleiden bij Burnout&Stress
Een landelijk netwerk van gedreven coaches gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met Stress- en Burn-out gerelateerde klachten.
www.burnoutenstress.nl

LDC-Business testinstumentarium licentie
online test- en datacentrum voor mens, werk, opleidingen en vacatures
Testen die je thuis kunt maken. Loopbaan-, opleiding-, capaciteiten, competentie-, ondernemerstest, test voor mensen met een beperking, loopbaanwaarden, Big Five..
www.ldc.nl

Meldcode Huiselijk geweld & kindermishandeling

Lidmaatschap Het Coachhuis.
Het coachhuis heeft ruim 100 representatieve locaties verspreid over heel Nederland.
coach/gespreksruimtes, spreekkamers en groepsruimtes.
www.hetcoachhuis.nl