Algemene informatie

Tarieven

Zelfwijszer levert maatwerk. Met de cliënt en met de werkgever worden afspraken gemaakt, over het aantal sessies en het tarief. Speciaal tarief igv minimum inkomen of financiële beperking.
Tarieven voor Particulieren en werkgevers zijn verschillend.
Voor Counselling en Therapie zijn de tarieven vrijgesteld van BTW.

Tarieven:

Particulier: Coaching, Online en F2F

Intake 30,00 €
Sessie 1 – 1.50 uur € 92,50 per uur excl. BTW
Telefonische coaching € 22,50 per 15 minuten

Particulier: Counselling/Psychosociale Therapie, Online en F2F

intake 30 €
Consult 1 – 1.50 uur € 97,50 BTW vrijgesteld
Telefonisch € 22,50 per 15 minuten

Vertrouwenspersoon

Op aanvraag.  Diverse mogelijkheden.

Training

Op aanvraag.

Zakelijke tarieven

Op aanvraag.

Locatie

Praktijk te Driebergen.
Landelijk is Zelfwijszer lid van Het Coachhuis. (kosten van de lage huur worden doorberekend). Of indien van toegevoegde waarde op locatie bij de werkgever.
Reiskosten € 0,40 per kilometer.

Vergoeding

Coaching:   In principe geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Via de Belastingdienst is belastingaftrek onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
Regelmatig wordt coaching vergoed door de werkgever. Ga hiervoor zelf in overleg met uw werkgever.

Counselling/Psychosociale Therapie:   De meeste zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) vanuit het aanvullend pakket. De hoogte is per zorgverzekeraar  verschillend. Zelfwijszer is lid van de ABvC en de RBCZ. Informeer bij de zorgverzekeraar of kijk op vergoeding 2023 particulier

Ook werkgevers vergoeden Counselling en Therapie. Vaak is hier sprake van een combinatie. Een werkgerelateerde vraag met onderliggende problematiek die de groei belemmert.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Zelfwijszer, worden uitgereikt aan de cliënt, indien van toepassing ook aan de werkgever. Zelfwijszer ontvangt deze ondertekend retour voor aanvang van de eerste afspraak. Bijlage:  ALGEMENE VOORWAARDEN 23a

Counsellingsovereenkomst

Deze wordt uitgereikt aan de Cliënt. Zelfwijszer ontvangt deze ondertekend retour voor aanvang van de eerste afspraak.

Klachtenreglement

Klachtenreglementen van de NOLOC, LVV, ABvC, en SCAG zijn in te zien in de informatiemap in de praktijk of op te vragen bij Zelfwijszer.  De folder van SCAG wordt tijdens het eerste gesprek uitgereikt of meegestuurd met de Algemene Voorwaarden. Bijlage folder SCAG:  folder  

Privacyverklaring

Zelfwijszer hanteert een privacyverklaring. Deze wordt uitgereikt aan de cliënt. Bijlage: model-privacyverklaring 2023a

Opleidingen/Licenties

 • Vertrouwenspersoon – LIVP, LVV/Hobéon Erkend.        
 • EFT (Emotional Freedom Technique) Master Practitioner – BIVT
 • DISC  (DISC & Drijfveren) certificering – DISC Benelux
 • Future Fit Learning/Digitaalvaardig begeleiden – TalentFirst Nederland BV
 • HBO Psycho Sociale Basiskennis (PSBK) Cpion en Plato erkend – Energieschool
  www.energieschool.nl
 • HBO Medische Basiskennis (MBK) Cpion en Plato erkend – Energieschool
  www.energieschool.nl
 • LDC licentie, online test- en datacentrum voor mens, werk, opleiding en vacatures. LDC Business
 • EMDR – BGL&Partners
  www.bgl.nl
 • Post-HBO Integratieve Psychotherapie – BGL&Partners
  www.bgl.nl
 • Post-HBO Counselling met Verbeeldingskracht – BGL&Partners
  www.bgl.nl
 • Intuïtief Coachen – IMC Mensontwikkeling
  www.mensontwikkeling
 • Flow-Wolff
  Leergang Stress en Burn-out – Licentie
 • Post-HBO Loopbaan- & Mobiliteitsadviseur – Adviesbureau Hoogendijk.
  www.hoogendijk.nl (nu www.vistanova.nl).  
 • LVV – Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. http://www.lvvv.nl.       
 • Beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en jobcoaches
  (Register Loopbaanprofessional 2006 – 2024)
  www.noloc.nl.        
 • Algemene beroepsvereniging voor Counsellors
  Registercounsellor. 2011-heden.
  www.abvc.nl.          
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg:  2016 – heden.
  www.rbcz.nl           
 • Register Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg: 2017- heden.
  www.scag.nl.              
 • Stichting Begeleiden bij Burnout&Stress: 2007 – 2024
  Een landelijk netwerk van gedreven coaches gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met Stress- en Burn-out gerelateerde klachten.
  www.burnoutenstress.nl
 • LDC-Business testinstumentarium licentie: 2016-heden.
  online test- en datacentrum voor mens, werk, opleidingen en vacatures
  Testen die je thuis kunt maken. Loopbaan-, opleiding-, capaciteiten, competentie-, ondernemerstest, test voor mensen met een beperking, loopbaanwaarden, Big Five..
  www.ldc.nl
 • Meldcode Huiselijk geweld & kindermishandeling
 • Lidmaatschap Het Coachhuis.
  Het coachhuis heeft ruim 100 representatieve locaties verspreid over heel Nederland.
  coach/gespreksruimtes, spreekkamers en groepsruimtes.
  www.hetcoachhuis.nl