Over Zelfwijszer

ZELFWIJSZER begeleidt op geheel eigen wijze bij loopbaan- en  levensvragen. Het gebruik van creativiteit, intuïtie en humor zijn een belangrijke bron tijdens het proces. Alle trajecten beginnen met een intakegesprek. Daarna bepalen we samen of en hoe we verder gaan. Een loopbaan-/levensvraag staat centraal en kan gezamenlijk worden vormgegeven. Uitgangspunt is, dat het antwoord op de vraag bij de cliënt zelf zit.
Een gesprek met een coach/counsellor/therapeut versterkt het inzicht, waardoor zaken in een nieuw perspectief worden gezien. Een onomkeerbaar proces van bewustwording.

Als Vertrouwenspersoon, de melder een luisterend oor bieden, ondersteunen, begeleiden en adviseren. Samen een passende oplossing zoeken voor de situatie. Bij ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (sexuele) intimidatie, agressie en discriminatie en bij integriteitskwesties zoals diefstal, fraude, verkrachting, machtsmisbruik en andere misstanden zoals milieudelicten). Zie ook kopje Vertrouwenspersoon.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en vallen onder beroepsgeheim. Ook wanneer de werkgever of een derde partij, het traject of de sessies betaald, wordt niets uit de gesprekken besproken zonder uitdrukkelijke toestemming.

Hoe ben je als persoon en hoe geef je jezelf vorm in het dagelijkse leven en in je werk.

ZELFWIJSZER handelt volgens de gedragscode van de NOLOC, gedragscode ABvC en de gedragscode LVV.

Linkedin

twitter @zelfwijszer